Breve og manuskripter / Autograph Letters and Manuscripts - Mandøes Antikvariat

Mandøes
   Antikvariat

     Nansensgade 43, kld.mf.
DK-1366 København K
Danmark

tel +45 33 14 33 95
fax +45 33 14 33 96
e-mail mandoes@mail.dk
    

Breve og manuskripter / Autograph Letters and Manuscripts


33415.    BJERG, ANNE MARIE. Friste livet og andre moralske historier. 1. oplag. København 1995. 136 sider. Forlagsstempel.
Vedlagt signeret, maskinskrevet brev fra forfatteren. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


9657.    BRANDT, JØRGEN GUSTAVA. 3 sider langt maskinskrevet brev. Dateret 14. juli 1971. Ikke signeret, men skrevet på forfatterens eget brevpapir. Muligvis et udkast (eller en gennemslagkopi?). Vedlagt yderligere en maskinskrevet side - et tidligere udkast til starten på brevet, dateret samme dag.
Brevet er stilet til Gyldendals Forlag og omhandler et tobindsværk af Thorkild Borup Jensen: »Digterne om digtningen«. Jørgen Gustava Brandt er bl.a. meget fortørnet over, dels ikke at være blevet spurgt angående sine bidrag, dels over den måde bidragene er blevet forkortede, dels over at man tager udgangspunkt i et essay, han har skrevet 11-12 år tidligere, og som han i en senere udgave af bogen har ladet udgå, dels over at det, der står om hans forfatterskab, blot er en stump af en anmeldelse, som for det første er 9 år gammel og for det andet er et helt forfejlet billede af bogen.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


30737.    GANDRUP, CARL og CHR. GRÜNWALD. Den gule Enke! Lystspil i 10 Billeder. Gennemslagskopi af originalt, maskinskrevet manuskript. Med håndskrevet tilskrift på side 1: "Skrevet i Paasken 1930 paa Jernbanehotellet i Kallundborg. 1ste Afskrift". 4°. Indbundet i samtidigt halvlæderbind. 65 sider.
Medindbundet 2½ side langt håndskrevet brev fra Carl Gandrup til Ivar Schmidt, Teaterdirektør på Det ny Teater. Schmidt har afvist stykket, men ifølge Gandrup under forkerte forudsætninger. Skuespillet er aldrig trykt i bogform, og blev øjensynligt aldrig opført. Ikke i Dansk skønlitterært Forfatterleksikon.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


84814.    HANSEN, AL. Frederiksberg Allée Oop! Handwritten poem. 43 lines. Written at the end of the book »This is My Best. Poems selected by Ninety-one poets.« Toronto 1976. 142 pages. Printed in 1.500 copies. Bookplate. The book inscribed by Al Hansen to the Danish poet, Poul Borum (1934-96): »For my pal Poul Borum. Love, Al Hansen (most of them stink [Al Hansen is probably refering to the poems!]) Kbh - ADAM Mai 1981.«
»This is my best today (and only) / broken heart...what to do? / Swedish girls will get me through... / so I bus stop watch a smart-ass pideon / walking up a tree branch ramp / in Frederiksberg Allé / cool as a department store manager / sneaking up on the troops / cool as a demoted comando sergeant / going awol / cool as a shoplifter with a string sack / of mandarin oranges / under his arm / the Pidgeon... / under the coat across the moat / we are all in this together /spring is nigh an' I cant get high / cause my baby said by / and / soetimes I want the chance / to say to Hans 7 Get your cut throat off my goddam Knife! / simme back my wife / That pidgeon picking 'em up an' / lay haying them down, / into his thing. / Poor old nervous Hans / The winner is the looser. / I scare him so. / The worst thing in the world / he could do to me / (and he dont know it) / would be to go in his closet / unlock the handcuffs / unlock the doors / and kick her selfish evil dump ass / outa his house / thats the moment when she'd / make a beeline for good old me / that number ten pussy / with the brain at three. / Just gotta resist the quorum / this ones for Poul Borum.« Signed Al Hansen. Also enclosed a signed letter (58 lines) to Poul Borum from Al Hansen in which he describes a Danish photographer, Lene Villadsen, and his meeting with her and her photographs in Haderslev, Jutland. On the envelope the message »I just got a place above D.T.'s (Danny's) [Dan Turell] thru Svend. Am lecturing at Kolding tues., wed. Forward breastworks will be in Odense mon. & tuesday w/Arne Juel and Tove Lund Larsen. I am so stoned! Al«.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.500,-


2819.    HERMANN, AAGE. Bogen om Connie. 35 sider langt, håndskrevet, signeret manuskript. Hver side består af to vers á 8 linier. Manuskriptet er ikke udgivet i bogform.
Connie er barnefilmstjernen Connie Meiling - også kaldet "Lille Connie" - som i perioden fra 1933-1940 indspillede 1 svensk og 7 danske meget populære spillefilm. Aage Hermann havde tidligere udsendt to billedbøger om/med Connie, nemlig "Connie's ABC" (1937) og "Connie's Eventyr" (1938), ligesom Sigfred Pedersen havde udsendt én, "Med Connie i Zoologisk Have" (1937). Manuskriptet her er ligeledes fra 1930'erne. Det henvender sig på en velmenende, men yderst kvalmende vis til barnløse kvinder. Hør blot sidste sides vers, som var tiltænkt bagomslaget af bogen: »Livet har nok af Skam og af Skarn / og nok af Hjærter, der fryser, / tag denne Bog om et Lykkebarn, / hvis Øjne af Renhed lyser. / Se dens Billeder, lyt til dens Røst, / oh, maatte den finde Veje, / didhen og tale Kvinder til Trøst, / som intet Barn fik i Eje. /// Maatte den naa de barnløse Hjem, / hvor Eensomheden har hjemme / og aabne Hjærtets Døre paa Klem / og Hjærtet til Glæde stemme. / Finder den blot paa sin Vandrings Mil / een Mor, der barnløs har levet, / og tænder den blot eet lille Smil / er ej forgæves den skrevet.« Connie Meiling blev også brugt til meget andet. Hun red i optog på Børnehjælpsdagen og blev gudhjælpemig udlejet til brandmandsopvisninger (sic!).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.250,-


57435.    KENNELLY, BRENDAN. The Boats are Home. 1st edition. Dublin 1980. 54 pages.
Presentation copy and with little handwritten greeting from the author to Ivan and Ruth Malinovski. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


36518.     MELODIERNE I FRU BLOCH'S SPILLEUHR. Håndlavet pergamentbind med 14 sider smukt håndskrevne noder. Dateret 22. juni 1926.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


98758.    MUNK, KAJ. Shakespeares Hamlet omsat af Kaj Munk. København 1938. Med originalt omslag i pænt, privat halvlæderbind (bindet signeret Anker Kyster 1948, dvs. Henrik Park. 90 sider. Ryggen falmet. Bagi indklæbet et originalt signeret "brev", dateret juni 1938, hvori Kaj Munk taler for at give hjæp og støtte til en Frk. Lybecker, tidligere husholderske hos Pastor Gram.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


18723.    OLAGOU. Billedbog for Börn og voksne. Af Maleren Olagou. Original håndtegnet bog. Uden tekst. Uden sted og år. 4°. 48 sider. 11 af siderne er (mere eller mindre) kolorerede, mens resten er i stregtegning. Gennemgående vandskjold for oven - siden steder ubetydelig.
Multikunstneren Olagou (1919-2002) var keramiker, maler og fantast. Han var født på Fyn, havde oprindeligt keramisk værksted i Hørsholm og senere på Østerbro, hvor han udførte en lang række værker med udgangspunkt i det sydamerikanske billedsprog.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 2.000,-


19800.    ROSSINI, GIOACCHINO. - Ingerslev-Jensen, Povl. Rossini. Gennemslagskopi af manuskript med håndskrevne rettelser og tilføjelser samt med håndtegnede nodeeksempler. 4°. Nydeligt privat halvlæderbind (bindet signeret Anker Kysters Eftf. 1975). 288 sider.
Bogen udkom i 1959.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 750,-


11825.    SCHADE, JENS AUGUST. Kærlighed og kildevand. Natur-billeder. 1. oplag. København 1936. 59 sider. Ryggen med lidt brugsspor. Et hjørne let stødt.
Med håndskrevet digt af Jens August Schade på smudstitelbladet: »Velsignet blev den gyldne øl af bordets vennetale - det var som blev den båret ind på vingen af en svale.« Signeret »J.A.S.«  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 450,-